DARIUS - osuszanie budynków, termowizja, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | 501 340 079

TERMOWIZJA

Termowizja opiera się na znanym zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało o temperaturze wyższej niż zero bezwzględne. Promieniowanie to nazywane jest ze względu na długość fali promieniowaniem podczerwonym, a ze względu na właściwości promieniowaniem cieplnym.

Diagnostyka termograficzna jest niezawodną, efektywną i nieinwazyjną metodą pomiarów termowizyjnych za pomocą specjalnej kamery, którą można uzyskać bardzo dokładny obraz pola temperatur, z dokładnością do 0,05°C, w badanych obiektach.


Wykrywanie instalacji grzewczych


Wykrywanie przecieków


Kontakt